Tag Archives: tin tức mới nhất

Cá nano – ứng dụng để đưa thuốc vào cơ thể

Cá nano - ứng dụng để đưa thuốc vào cơ thể

Với kích thước nhỏ hơn hạt cát 100 lần, cá nano được tạo từ các đoạn vàng và nickel liên kết với nhau bằng bản lề làm từ bạc. Hai phân đoạn vàng bên ngoài đóng vai trò là phần