Tag Archives: rối loạn khoái cảm

Tại sao phụ nữ lại lãnh cảm?

Tại sao phụ nữ lại lãnh cảm?

Có người không có ham muốn, có người không có tiến triển trong giai đoạn hưng phấn, có người không thể đạt được khoái cực. Mỗi kiểu rối loạn có giải pháp riêng, cả về tâm lý và thực thể.