Tag Archives: muỗi

Các tỉnh phía Nam lan truyền mạnh Virus Zika

Các tỉnh phía Nam lan truyền mạnh Virus Zika

Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, miền Nam và Tây Nguyên đang mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, do đó 9 bệnh nhân